1753      Roskildes indbyggertal

Indbyggertal: 1550.

1678

Erhvervsfordeling

Der blev foretaget en egentlig folketælling 1753, og der boede 1550 i Roskilde. Samme år blev der døbt 27 drenge (hvoraf 2 var "uægte") og 26 piger (også her var 2 "uægte"). Der var altså født 53. Hvilket viser et fødselstal pr. år på 3%. Hvis dette procenttal holder nogenlunde, kan vi i tidligere år ud fra det årlige fødselstal beregne folketallet nogenlunde. Befolkningstallet er stadig lavt. Og det er ikke sikkert, at byen er kommet sig helt over det store fald i indbyggertallet, som pesten 1711 var skyld i.