Konsumptionsindtægter
Skattemandtallet 1696

Befolkningsfordelingen 1696

Erhvervsfordeling 1696

 

I 1696 blev der lavet et skattemandtal til brug for ligningen af konsumtionsafgiften, fordi staten en overgang opgav portkonsumtionen og i stedet omlagde den til en direkte personskat, der blev sat i forhold til et skønnet forbrug. Man gjorde op, hvad folk lavede og hvordan erhvervsfordelingen var. Byens husstande blev anslået til disse værdier:

Husstandsrigdom Antal %
50-100 rdl. 14 5,7
31-50 rdl. 11 4,5
21-30 rdl. 11 4,5
11-20 rdl. 26 10,5
1-10 rdl. 169 68,4
0 rdl. 16 6,5
I alt 247 100,0

Meningen med hele optællingsarbejdet var den sidste kolonne i skattemandtallet: en opgørelse af, hvad enhver husstand "eragtis" at årlig kunne betale til konsumtionen. Skalaen gik fra 0 til 390 rdl., og som det ses på tallene og diagrammet blev 6% af de 257 husstande anset for slet ikke at kunne betale noget i kontribution. Hele 2/3 af samtlige husstande blev ansat for en skat på mellem 1 og 10 rdl. og faktisk blev kun 14 husstande vurderet til mere end 50 rdl.

De højest ansatte borgere var:

 1. 390 rdl. Lovrends Lovrendsen Bager, der ernærer sig af små og groft brødbagning såvel som bryggen og brændevinsbrænden samt nogen markavling. Han havde hustru, tre børn, tre karle og to piger. Det er underligt, at en bager er sat højst. 

 2. 212 rdl. Otto Funck, forstander på Duebrødre kloster, havde desuden markavlingen til klostret. Det var en stor virksomhed, som dels omfattede 41 skoledisciple, som boede på klostret, og dertil kom en fuldmægtig, to skriverdrenge, en kusk, en gårdskarl og en røgter.

 3. 104 rdl. Rasmus Jensen Høker 90 rdl. (nævnt ovenfor).

 4. Peder Pedersen Boserup, der drev høkeri samt bryggen og brænden. 

 5. 81 rdl. Jacob Lauridsen, rådmand, der ernærede sig af markavling, bryggen og brænden samt holdt en vognmandsvogn. 

 6. 79 rdl. Jacob Sørensen Kræmmner.  

 7. 78 rdl. Niels Christensen Micht, småkøbmandsskab m.v.

 8. 74 rdl. Knud Pedersen, høkeri. 

 9. 64 rdl. Hans Johansen, småkøbmandsskab.  

 10. 62 rdl. Adser Torbensen, høkeri.  

 11. 60 rdl. Ever Weidemann, ejer af Sortebrødregård. Han havde en gårdsmand, en ladefoged, en staldkarl, en ridefoged og en urtegårdsmand til sin hjælp.