1710

Jesper Axelsen nævnes for sidste gang som gæstgiver i Algade. Han forlader (senest 1713) Roskilde for at blive forpagter på krongodset Vibygård. Han ender sine dage som borgmester i Horsens.

Ny ejer af Algade nr. 13 bliver Christoffer Berg. Stedet får titel af ”Kgl. Privilligeret Gæstgiverigår”. Privilegiet bestod bl.a. i retten til at brænde brændevin. Der brygges også øl.

Henrich  Bornemann, Sjællands biskop, dør og afløses af Chr. Will. Worm.

Den anden privilegerede gæstgiver, Johan Schwartz  i Skomagergade 15, driver foruden værtshus tillige landbrug.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle