1810                  Algade 14
Gården
Baghuset

Roskilde Bank 1915

                                          

Et konsortium af hovedsagelig jødiske forretningsmænd fra København køber Algade 14 (senere Roskilde Bank) og anlægger en bomuldsfabrik. Gården får senere navnet Gotzians Gård, fordi den 1829 overtages af væver Gotzian. Hans familie og svigerfamilien Crone ejede gården i flere led, men væverivirksomheden går efterhånden ned ad bakke. Roskilde Bank overtager 1914 Gotzians Gård af stabsintendant F. Crone. Banken flytter fra Hersegade 3 og river 1915 østsiden af gården ned for at opføre eget bankhus. 1930 rives resten ned.