De 6 præbender i Flakkebjerg herred

De seks præbender

Præbender

Kirker i herredet

                                                           

Kannikkegodset i Flakkebjerg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Flakkebjerg Flakkebjerg Flakkebjerg 1 Mageskiftet for gods i Ølstykke.  
 Hyldested Hyldested  1
 Tjæreby  Tjæreby  2
 Lundby 1   -  
 Vindinge  Tornemark  1 Mageskiftet for gods  Udlejre i Ølstykke.  
 Kvislemark Kvislemark   1 Mageskiftet for gods i Ølstykke i Ølstykke.  
 Ørslev Ørslev 3 2 af gårdene, Øster- og Vestergård, del af Jens Grands grundlæggergods fra 1288. De er en del af corpus og sat til en årlig værdi af 15 mark hver.
Glænø 3

Noget af Jens Grands grundlæggergods fra 1288. Det er en del af corpus og sat til en årlig værdi af 6 mark.

 Bjerge Sønder Bjerge 1   -  
 Førslev Sneslev 14

Den største gården del af Jens Grands grundlæggergods fra 1288. Den er en del af corpus og sat til en årlig værdi af 60 mark.

 Højbjerg 5 Med skov til oldensvin. Gårdene del af Jens Grands grundlæggergods fra 1288. De er en del af corpus og sat til en årlig værdi af 50 mark. Dertil mølle for 10 mark.