De 6 præbender i Stevns herred

De seks præbender

Kirker i herredet

Præbender

                                                           

Kannikkegodset i Stevns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Stevns Store Heddinge Tommestrup 2  -
Renge 1  -
Hellested Hellested 1  -