Agnetegods i Ramsø herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 25 gårde i Ramsø herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

40

Lille Skensved  

(Højelse)

   Ukendt adkomst.  

41

   Ukendt adkomst.

42

Kirke-Skensved(magle) 1272 Skænket af Frederik, sognepræst i Haraldsted, for sjælefrelse (sammen med en gård i Særløse, som ikke er på oversigten - må være solgt/mageskiftet tidligt). Overgik 1572 til Tryggevælde len.

43

Ølsemagle 1322 Skænket af Edle, enke efter Niels Tinde, ved datterens klostergivelse. Lejes sammen med gård 38 og 44 af Ove Steg af Ølsemagle på livstid 1401 for en samlet årlig afgift på 7 pd. korn. Overgik 1572 til Tryggevælde len.

44

1322 Skænket af Edle, enke efter Niels Tinde, ved datterens klostergivelse. Lejes sammen med gård 38 og 44 af Ove Steg af Ølsemagle på livstid 1401 for en samlet årlig afgift på 7 pd. korn. Overgik 1572 til Tryggevælde len.

45

1322 Skænket af Edle, enke efter Niels Tinde, ved datterens klostergivelse. Var svær at fæste ud, da den var meget lille. Overgik 1572 til Tryggevælde len.

46

Kløvested 

(Nr. Dalby)

  Ender under Roskildegård.

47

  Ender under Roskildegård.

48

  Svær at fæste ud. Ender under Roskildegård.

49

Ramsøgård

(Gadstrup sogn)

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigersted i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

50

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

51

Ramsømagle

(Gadstrup sogn)

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

52

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

53

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

54

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

55

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

56

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

57

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

58

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

59

Ramsølille

(Ørsted sogn)

 

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

60

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

61

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

62

Brordrup 

(Gadstrup)

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

63

1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.

64

Ørsted 1421 Antvorskov klosters gårde i Gadstrup sogn, som betaler deres kirketiende i form af havre til Agnete kloster, som har købt denne indtægt ved et mageskifte med biskop Jens Andersen Lodehat i Roskilde for gods i Sigerstrup i Sømme herred, som da lå øde hen. Nævnt i regnskaberne 1513-15. Ikke i de øvrige regnskaber.