Claragods i Merløse herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                      

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Merløse herred ejer klosteret ved overdragelsen til universitetet 1561 4 (5 med gården i Løve herred) gårde (før var der 6) i form af strøgods fordelt på følgende lokaliteter:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

 - Tågerup      Se Løve herred  
Undløse Østrup 1415  1 Gården en gave fra Johannes Andersen (Brev IV.35)  
St. Tåstrup (Merløse) Spangsbjerg ?  1 Gård ved eller identisk med avlsgården Mølle Borup, som optræder i retssager i 1550'erne.  
Kyringe  1400-årene 4 Brydegård. Jorderne går ind i Stenmagle sogn i Alsted herred, hvor klosteret ellers ikke ejer gods. En af dem købte man 1401 af Jens Gyrstinge (Brev I.11, V.14)
Sdr. Jernløse Sdr. Jernløse  1306 1 Gården købes, men sælges få år efter til Niels Rane for 300 mark (Brev VI.168).
1303 1 Jacob Blåfods hustru, Kirstine, skænker gods i Jernløse til klosteret som udstyr for datteren Margrethe (Brev V.6, VI.73). Margrethes søsterdatter, Else Nielsdatter Rani, skænker 1337 meget gods i Jernløse til Agnete kloster (Brev V.16).

Søndersted Sibberup 1344 1  En gård erhvervet 1343 eller 1344 (Brev III.17).  
Soderup Bukkerup 1326 1 En gård købt af Jacob Havre sammen med gods i Horns (Brev I.14).  
1296 1 En gård givet af hertug Erik af Slesvig (Brev VI.191).
1303 1 Jacob Blåfods hustru, Kirstine, skænker gods i Jernløse til klosteret som udstyr for datteren Margrethe (Brev V.6, VI.73)6, VI.73)6, VI.73)
1370 1 Gods afhændet af Oluf Magnussen sammen med gods i Ramsø (Brev I.18-19).