Antvorskovgods på Rügen

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Øens kirker

                                               

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser ikke kun i Danmark, men også på Rügen (der jo kirkeligt hørte til Roskilde Stift). Under Johanniterklostrene fungerede de såkaldte Johanniterboer, commender, der forestodes af en commendator. Et commende på Rügen er kendt.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
 Rygen Skt.-Morten Maskenholt Maschenholt 1  Commende under Antvorskov fra begyndelsen af 1400-tallet i Maschenholt på Rügen, der 1435 havde udviklet sig til et kloster.  
Tiende Hertug Vartislav VIII af Pommern-Wolgast skænker Skt. Mortens kirke i Maskenholt til klosteret 1408.
1 1412 gav en rådmand i Greiffswald, Cort Löwe, skødet til en gård i Remetze lige ved Maschenholt .  
- Man fik1419 200 mark svenske penge.   
Zirkow Lüttkenwitz Ludtziawice 6 Johan Pyneckholm i Wittow skænker alt sit gods i sognet  
2 Hans Raslow og hustru giver Antvorskov klosteret gods  

Sognekirken Maschenholt skænkes i 1413 til Antvorskov, der 1435 meldes at bygge på klosteret. Det fremgår af breve i klosterets arkiv, at man fik gaver i Nordtyskland. Præcis beliggenhed af klostret er ukendt, men formentlig lå det nær nær den nuværende herregård Boldevitz. Al almisse til Antvorskov fra Rygen blev i fra 1327 afsat til klæder til brødrene.