Gavnø

Gavnø

Dronningens brev

                                                                        

I brevet her bekræfter paven Gavnø kloster i besiddelsen af Svinø i Køng sogn, som biskop Peder af Roskilde havde skænket klostret. Som navnet angiver var Svinø oprindeligt en ø, men den er vokset sammen med fastlandet, og er nu en halvø. Brevet er udstedt i Rom 16. april 1412.

Til sagens fremtidige minde. Med hensyn til det, som forøger kirkernes og så videre. Da jo for nylig en ansøgning på vegne af biskop Peder af Roskilde blev fremvist os, en ansøgning som indeholdt, at han selv - idet han omsorgsfuldt var opmærksom på det forhold, at abbedissen og konventet i Sankt Agnete kloster befindende sig i Roskilde stift på en ø i havet (kaldet Gavnø) af Sankt Augustins orden for nylig grundlagt på kanonisk vis, kunne dyrke herren des roligere, for så vidt som de var rigeligere udstyret med dennesidigt gods - på grund af sin sjæls frelse ved et fromt gavebrev skænkede øen Svinø i førnævnte stift, som grænser næsten op til samme ø Gavnø, og som da hørte til det biskoppelige bord med fuld ret, og som for det samme bord var lidet nyttig på den tid, da nævnte ø Svinøs indtægter og nytte ikke overgik 20 mark årligt efter nævnte biskops skøn, til nævnte kloster til evigt eje, med det roskildensiske kapitels tilhørende accept og normale myndighed; og til skadesløshed for førnævnte bord i denne sag tilstod han uigenkaldeligt visse lovligt erhvervede jordejendomme - også befindende sig i det samme stift og da udtrykkeligt langt nyttigere ved den samme biskops flid, efter han var sat i spidsen for Roskildekirken - til førnævnte bord, således som det siges at indeholdes i ægte breve udfærdiget herom fæstnet med samme biskops og kapitels segl. Af den grund har førnævnte biskop bedt os at værdige tilføjelse af den apostoliske bekræftelses kraft til førnævnte gave og tilståelse for deres stærkere eksistens. Således bekræfter vi førnævnte gave og tilståelse og alt følgende heraf og bestyrker dem med nærværende skrifts beskyttelse. Givet i Rom den 16. dag frø kalendae i maj i det andet år.