Gadstrup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Ramsøerne

Brordrup

                                                                    

Landsbyen Gadstrup lå i den del af Ramsø herred, der 1970 blev til Ramsø Kommune, som så ved kommunalreformen i 2004 gik sammen med Roskilde. Gadstrup nævnes første gang 1176 som Gadstorp (1257 Garsthorp). Gadstrup stationsby ligger faktisk i Salløv i Snoldelev sogn. Man ved om ejerforhold i middelalderen følgende:

Antal gårde Ejerforhold Gadstrup 1568

Bispetienden gik til Duebrødre præbendeResten af tienderne til Fadeburet i Roskilde. Vor Frue Kloster havde patronatsret til kirken.  Endvidere fik klosteret kirketienden og lønnede så selv præsten.

Gadstrup præbende ejer 6 gårde i Gadstrup
Vor Frue Kloster ejede gods i Gadstrup.
Gadstrup kirkeby var ikke så stor: 7 gårde inklusive præstegården (nr. 1) på matrikelkortet fra 1808 og kun 3 på målebordsbladet fra 1843 øverst. Udtyndingen kan være begrundet i udflytninger af gårde til bymarken mellem 1808 og 1843. Men ejerforholdet til de 7 samt forholdene omkring kirken, er de viste. Ved matriklen 1682 var der i Gadstrup 6 gårde, 1 hus og 63 tdr. hartkorn.