Brordrup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Ramsøerne

Gadstrup

 

                                                                    

Landsbyen Brordrup lå i Gadstrup sogn den del af Ramsø herred, der 1970 blev til Ramsø Kommune, som så ved kommunalreformen i 2004 gik sammen med Roskilde. Brordrup hedder Brothorp i 1257. Ved matriklen 1682 var der i Broderup 9 gårde, ingen huse og 67 tdr. hartkorn. Her hørte den ikke til Gadstrup, men til Vor Frue Sogn.

Antal gårde Ejerforhold Brordrup 1568
Vor Frue Kloster ejede gods i Brordrup i sognet.
Brordrup/Broderdrup består af  4 gårde plus en smedje på målebordsbladet fra 1843 øverst. Matrikelkortet til højre fra 1808 er rettet flere gange, gårde er delt op og samlet igen, men facit er vist her 5 gårde (smedjen har været en gård). Om Vor Frue Kloster har ejet dem alle, kan ikke siges, for det fremgår kun, at klosteret ejede gods i landsbyen, ikke hvor meget. Der er måske også et adeligt gods, som ejede 5 gårde i Brordrup. Når der står "måske", er det fordi, der også kan være tale om Brorup i Flakkebjerg herred. Men Vester Vallø ejede i følge et pantsættelsesbrev fra 1419 5 gårde i "Brothorpe". Brorup i Flakkebjerg er øde i følge matriklen 1682, Brordrup i Gadstrup eksisterer i bedste velgående. Og ligger også tættere på Vallø end Marvede sogn gør. Matriklen 1682 opregner 9 gårde i Brordrup. Hvis de 5 kan være Vallø-gårdene, har Vor Frue Kloster ejet 4.