Vallø
 

Valløs historie

Brugsstørrelser

Gods og arvedeling

Falkslægten

Vallø er samlet til et stort gods med over 200 fæstegårde af medlemmer af Falk-slægten over 3-4 generationer. Da Jens Eskildsen Falk døde 1409, deltes godset mellem hans to døtre i en østre og en vestre del. Søsteren Karen Jensdatter drev sammen med ægtemanden Oluf Axelsen Thott den østre del, og ægtemandens slægtninge forsøgte også at få fingrene i den vestlige del. I denne forbindelse fik Axel Pedersen Thott 1419 Vestre Vallø i pant af Karens søster Kirsten Jensdatter og hendes ægtemand Hans Henningsen Podebusk. Overtagelsesforsøget mislykkedes. Pantet blev indfriet. Og delingen skulle vise sig at stå ved magt helt frem til 1523.

Pantsættelsesbrevet fra 1419 viser alt det gods, Vestre Vallø ejede dette år. Skal man have et billede af, hvor meget gods, Falkslægten fik skrabet sammen, må man altså forestille sig et gods dobbelt så stort som det gods, der er oplistet herunder (altså ca 220 gårde). Antallet af gårde under Vestre Vallø er opgjort ud fra pantebrevets angivelse af årlig landgilde i grot og pund korn.

Herred Sogn Byer Vestre Vallø Østre Vallø

Bjæverskov

                             

Gørslev

                             

Slimminge

                                       

9

                                                             

-

                                                              

Bøgede 2 -
Bjæverskov Kulerup 4 -
Gummersmarke 4 -
Herfølge Svansbjerg 1 -
Herfølge 2 -
Klemmenstrup 1 -
Hastrup 1 -
Egøje 4 -
Ølstorp 2 -
Vedskølle 7 -
Gunderup 1 -
Sædder Ringsbjerg 1 -
Vråby Vråby 6 -
Endeslev Endeslev 3 -
Aggerup 2 -
Vallø Vallø ½+4 ½
Himlingøje Himlingøje 5 -
Tårnby Tårnby 4 -
Ringsted Ørslev Kagstrup 5 -
Vigersted Ortved 6 -
Terslev Terslev 2 -
Tjæreby 2 -
Ramsø? Gadstrup Brordrup 5 -
Stevns
Hellested Barup 6 -
Fakse Tureby Børsted 3 -
Fakse Hovby 2 -
Marskov 1 -
Jyderup 2 -
Tystrup 2 -
Hylleholt Strandhoved 1 -
Elmue-Lille 1 -
Vallebo 1 -
Roholte Elmue-Store 1 -
Borup 2 -
Orup 1 -
Roholte 1 -
Kongsted Kongsted 1 -
Tybjerg Vester Egede Rønnede 1 -

I alt

111 111 (formodet tal)

1 bol kan sættes til ca. 4 sjællandske normalfæstegårde. Der går 24 ørtug på et bol lig med 8 øre og 12 penninge på 1 ørtug, altså 36 penninge på 1 øre. Med 15 fæstere er man ikke en stor godsejer, men man var mere end en landsbyvæbner. 1 mark (skyldjord, guld eller sølv) svarer til 8 øre og altså også 24 ørtug. 1 mark (som er en senere betegnelse) svarer altså til 1 bol.