Hejnstrup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Gundsømagle

Værebro

                                                                    

Gården Hejnstrup uden for Gundsømagle havde før været en mindre landsby, som omtales 1376 som Hethenstorp. Ved matriklen 1682 var landsbyen allerede skrumpet ind til  1 gård med 17 tdr. hartkorn. 

Antal gårde Ejerforhold i Hejnstrup 1568

Bispens fadeburBistrup ejede 1 gård i Hejnstrup . Den er måske den store fæstegård på 17 1/4 tdr. hartkorn, der 1688 blev solgt og blev den private proprietærgård Hejnstrupgård

Hjælpekantoren i Roskilde ejede 1 gård i Hejnstrup
Hejnstrup er på både målebordsbladet fra 1899 og matrikelkortet fra 1808 til venstre en stor gård. Men på matrikelkortet ses det, an nok har været en dobbeltgård / 2 gårde, hvilket stemmer overens med de middelalderlige ejendomsforhold..