Møn 
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Mønbo herred i middelalderen. Hvis du klikker  på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet

 

 

Bispegods

Clara Kloster, Roskilde
Antvorskov Kloster
Ringsted Kloster
Skovkloster
Sorø Kloster