Rygen/Rügen
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede på Rygen i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herreder på Sjælland

Kirker på øen

Gods på øen

 

Bispegods

Antvorskov Kloster