1564             Søren Olsen 
Katedralskolen
Foto

Gravsten over Kanniken Severinus Olai (Søren Olsen). Ornamenterne er i renæssancestil, indskriften er med gotiske bogstaver. Den fortæller bl. a., at den afdøde var velgører mod Katedralskolen. Øverst ses en dødning, der holder et timeglas og er omsnoet af en slange, symboler på døden. Til stenen er der på grund af de mange dødesymboler knyttet et sagn. Det fortælles, at kannikken, før han gav sig på en udlandsrejse, overlod sin datter nogle penge, som hun i tilfælde af hans død skulle give til de fattige. Faderen døde, men datteren lod sig en kostbar guldkæde lave for alle pengene. Da hun lagde den om sin hals, forvandledes den til en slange, der åd alt, hvad hun førte til sin mund, så hun til sidst omkom af sult og blev begravet under denne sten.