Herluf Trolle 
Lensmanden Herluf Trolle
Portræt af Herluf Trolle

Rigsadmiral Herluf Trolles grav i Herlufsholm Kirke. Han hviler ved siden af sin hustru, Birgitte Gøye, datter af tidens betydeligste jordejer, rigshofmester Mogens Gøye. Som rigsadmiral gjorde han en betydelig indsats for at opbygge flåden, og han faldt da også i kamp på et af flådens skibe under den Nordiske Syvårskrig i 1565. Gravmælet er udført af Cornelis Floris i Antwerpen, som også lavede det fornemme gravmæle over Christian III i Roskilde Domkirke.

Herluf Trolle og hans hustru var fromme. Selv oversatte han nogle af Davids Salmer i et gamle Testamente til dansk. Han var også pligtopfyldende, selv om han var sig sin fornemme stand bevidst. Følgende er han berømt for at have sagt: "Vide I, hvorfor vi hedde herremænd, hvi (hvorfor) vi bære guldkæder og have jordegods og vil være højere agtet end andre? Derfor at når konge og herre, land og rige have det behov, da skal vi rigets fjender afværge, beskytte og beskærme med al magt og formue vort fædrene rige, at vore undersåtter må bo og være udi fred og rolighed. Ja, vil vi have det søde, må vi også tage det sure med."