1579                      Christian III. 
Christian III
Christian i bøn over graven
Frederik II's grav ved siden af

                                                                         

Christian III, blev egentlig som Christian II. og kong Hans begravet i Gråbrødrekirken i Odense, men sønnen Frederik II fik Cornelis Floris fra Antwerpen til at lave et stort gravmæle, som blev sat op i Hellig Trekongers Kapel i Roskilde Domkirke, og hertil førtes Christians jordiske rester. På sarkofagen ligger han i fuld rustning og over himlen over det hele knæler han i bøn. Der blev senere lavet et lignende (men kunstnerisk ringere) monument over Frederik II. Cornelis Floris lavede også gravmælet over Herluf Trolle i Herlufsholms Kirke.