1185                   Roskilde 2      
Skibe fra fjorden
Tovværk

                                            

   

I forbindelse med udgravningerne til museumsøen ved Roskilde havn 1997-98 fandt man en række vrag, som blev udgravet og sendt til konservering. Blandt disse var det lastskibet Roskilde 2, som er lavet 1185 i følge en årringsbestemmelse af det træ, der er brugt. Numrene har skibene fået efter den rækkefølge, man fandt dem i. Roskilde 2 var et handelsskib, og en del af dets tovværk er bevaret.

Roskilde 2 lastskib ca. 1185 16,5 m 4,5 m 1,1 m 15 tons