1130                   Roskilde 5
     Skibe fra fjorden

                                                         

    

  

I forbindelse med udgravningerne til museumsøen ved Roskilde havn 1997-98 fandt man en række vrag, som blev udgravet og sendt til konservering. Blandt disse var det lille lastskib Roskilde 5, som er lavet 1130 i følge en årringsbestemmelse af det træ, der er brugt. Numrene har skibene fået efter den rækkefølge, man fandt dem i. Roskilde 5 var et handelsskib bygget af nåletræ.

Roskilde 5 lastskib ca. 1130 14 m 3,6 m 0,7 m 5 tons