1020               Domkapitlets segl
Domkirkens segl

Domkapitlets segl

Domkapitlet

                                             

Roskilde domkapitels forretningssegl står der på dette segl fra slutningen af 1300-tallet. Domkapitlet var kannikerne. Seglet viser treenigheden: Gud sidder på en regnbue eller himmelhvælving og holder sin søn Kristus. Over Jesus svæver en due, symbolet på Helligånden. Domkirken var ikke kun indviet til Skt. Lucius, men også til den hellige treenighed.