1280        Røde Ports mølle
Møller ved vandløbene

                                                       

Byfoged Niels Hermann sælger 1280 sin mølle ved Røde Port til Skt. Clara kloster. Hvor møllen præcist lå, ved vi ikke. Clara kloster mageskifter 1310 møllen ved Røde Port til Vor Frue kloster mod til gengæld at få Korsmøllen og Strandmøllen.