1686           Den danske skole
Katedralskolen
Den danske skole i 1700-tallet

Skolestue i Holland fra 1600-tallet efter maleri af Jan Steen. Disciplinen ligner ikke helt den, vi hører om fra den sorte skoles tid.

                                                                                                                

Der var også en "dansk skole" i Roskilde. "Dansk" i modsætning til latinsk - latinskolen. For børn, der ikke skulle studere, blot lære at læse, skrive og regne. 

Den danske Skole blev finansieret af et skolelegat, som den tidligere lensmand Niels Trolle testamenterede til byen 1686. Disse penge var ikke nok til at holde gang i skolen. De forældre, der kunne, skulle betale hver uge, og byens kasse betalte, hvad der så manglede.

Skolen kom til at ligge på hjørnet af Allehelgensgade og Algade på den adresse, der i dag er Algade 2. Foruden læsning, skrivning og regning blev der naturligvis også undervist i religion. Og lærerne her var ældre latinskoleelever eller nybagte studenter.