1618                  Domskolen
Skolen under enevælden

Skolen i 1700-tallet

Den "danske" skole
Regensen - kollegiet

                                                                 

 

Sådan så den gamle domskole eller latinskolen i Roskilde, slet og ret Roskilde Skole, ud i 1600- og 1700-tallet. Den kom efterhånden til at hedde katedralskolen, fordi den lå i tilknytning til en katedral / domkirke. Det er den gamle middelalderlige bygning vist på et udsnit af et maleri fra 1745. Bygningen var i 2 stokværk af munkesten, og den var 40 alen lang. På øverste etage / i 2. stokværk boede "hørerne", lærerne. Lærerstaben bestod af rektor, konrektor og 5 hørere, én for hver af de fem klasser.

Der var også en "dansk skole" i Roskilde. For børn, der ikke skulle studere, blot lære at læse, skrive og regne.