1642                    Regensen
Skolen under enevælden
Skolen

Sådan så Regensen måske ud, da den blev indviet i domprovstens have lige vest for konventshuset 10/10 1642. Det var lensmand Jørgen Seefeldt og Københavns biskop Jesper Brochmand, der havde indstillet til kongen, at man skabte bedre forhold for disciplene i Roskilde. Og huset i 2 etager fik plads til 20 disciple fra katedralskolens 3 øverste klasser samt eleverne fra gymnasiet. Konrektor (vicerektoren) boede her også. Han hed Hammermüller og holdt sammen med rektor Hans Pedersen Kalundborg, lange latinske taler ved indvielsen, hvor også biskop Brochmand var tilstede. Da gymnasiet blev nedlagt, blev Regensen solgt. Huset er nok blevet dårligt vedligeholdet, for det blev revet ned 1753.