1137            Skt. Mikkels Kirke
Forstørrelse
Udgravninger
Skt. Mikkel

                                                     

Skt. Mikkels Kirke lå tæt på Gråbrødre Kloster og var et af de sydlige sogne. Fundamenterne blev fundet i 1920. Der blev i 1994-95 fundet en afgrænsning mellem kirkegården og Algade, nemlig en skelgrøft. Formålet med grøften har været at holde husdyr som svin ude fra kirkegården og gravene. Omkring 1300 opgav man grøften og erstattede den formodentlig med et stengærde. Mod nord har kirkegården været ca. 24 m bred.