1333

  

Dekanen  Jacob Poulsen er nok indtrådt i embedet på dette tidspunkt. 

 

Magister Henrik tiltræder som provst.

Lindholm gods med tilhørende voldsted skænkes til Skt. Clara Kloster. Klostret havde ikke brug for borge, så voldstedet forfaldt.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle