1344

    

Bisp Jens Nyborg dør og afløses af dekanen Jakob Poulsen. Denne må være sluppet ud af sit fængsel i Padborg. Krigen er ikke slut. Mod årets slutning hærger holstenerne Ringsted. Alle byer omkring Roskilde hærges altså i disse år, men Roskilde selv går fri. 

Ny dekan er ukendt. Den næste vi kender er Niels Jensen Due.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle