Badstuer
Badstuer

Der var flere badstuer i Roskilde, og to af dem gav anledning til gadenavne: Der lå en (1) i Dampestræde eller Damphusstræde, vore dages Gullandsstræde. Og den badstue, som byens fineste, kannikkerne, benyttede har givet navn til Store og Lille Badhusstræde (badstuen (2), som nok var byens største, har ligget på vestsiden af vore dages Tuttesti). Her fik man vand fra Skt. Hans Kilde, som lå lige overfor. Her har man nok sørget for de sjælebade til fattige og peblinge (skoleelever), som mange testamenterede ved at give gaver til altre og kapeller. Der var også badstuer i tilknytning til private gårde i Hersegade (3) og på Snæversti/Algade (4). Her nævnes den først kendte badstue i Roskilde som hørende til Klaus Gyncekesens gård i 1335. Der er en forgænger, men det kan være den samme, der er tale om: I begyndelsen af 1300-tallet nævnes en badstue på hjørnet af Snæversti og Algade, og den ejes af Skt. Agnes Kloster. Den var offentlig. Der var altså mange badstuer, selv om det er uvist, om de har fungeret på samme tid.