Rasmus Bartholin
Rasmus Bartholin

Thomas Bartholin

Caspar Bartholin

 

Bartholinerne

Thomas Bartholins bog Cista Medica Hafniensis (Den københavnske medicinkiste) udgivet 1662 har dette titelblad. I midten ses Rasmus Bartholin. Bag ham med mindre portrætter ses andre berømte læger/anatomer: Henrik Fuiren, Ole Worm, Thomas Fincke, faderen Caspar Bartholin, Simon Paulli og Johan Rhode. Paulli udsendte 1667 et værk om lægekunst, som han tilegnede ikke bare til den enevældige konge, men til hele den enevældige regering. De lærde var afhængige af magthaverne.