1708           Hans Holst

Johan Schwartz

Christian Ulrich Bech

Huset efter branden 1735

Forordningen om gæstgiveri

                                                                          

I 1721sælger ejeren af beværtningen  Skomagergade 15 , Johan Schwartz,  gæstgiveriet til Hans Holst. som i nogle år havde drevet gæstgiveri på Skomagergades sydside nærmere torvet kaldet "Hamborg Herberg". Såvel Holst som navnet på værtshuset flyttede ned til Johan Schwartz, der i øvrigt først døde i 1728.

Vi ved, at Holst omkring 1720 var ejer af en mindre ejendom, som i 1682 var ejet af gæstgiver Otto Sørensen, der fik kongelig bevilling dette år. Den lå på sydsiden af Skomagergade ganske tæt på Gullandsstræde og var på 9 fag i to etager.

Det står i Holsts bevilling, at han var kommet til byen omkring 1695. Han var udlært som kandestøber hos sin far i Helsingør og nedsatte sig som mester i Roskilde i 1695. På Roskilde Museum findes bl.a. et tinfad forsynet med hans mestermærke "HAS 1695", der står for Hans Andersen. Senere kaldte han sig Hans Andersen Holst eller blot Hans Holst. Helt frem til 1710 bar han haft lærlinge.
Han står opført i en skattemandtalsliste for 1710 under »St. Larses rode, dvs. S ankt Laurentius skattekreds, hvorunder Skomagergade hørte. 

Denne liste anfører både stilling og navn - undertiden kaldenavn. Vi finder ham opført således: "Hans Kandestøber, Gastgeber". Det fremgår af et brev til Knud Lyne Rahbek at Holberg, som jævnligt besøgte Roskilde, skulle have fået ideen til komedien "Den politiske kandestøber" under et besøg i »Hamborg Herberg«. Komedien er første gang opført i 1722 og udspiller sig på et værtshus i Hamborg (!), hvor Herman von Bremen udtaler: "Jeg siger Jer, Monsieur, jeg agter ikke længere at blive ved kandestøberiet", hvad Holst jo heller ikke gjorde. I daglig tale har man kaldt ham Hans Kandestøber længe efter at han kun var gæstgiver, som det også fremgår af skattelisten.

Den bevilling, som byen udsteder til Holst i 1724 er bemærkelsesværdig. Den udstedes på foranledning af Holst og det fremgår af den, at Holst "på en 30 års tid har boet i byen og imidlertid på 16 logerede den danske post og andre fornemme rejsende personer, som har søgt hans hus". Han var altså allerede gæstgiver omkring 1708, uden at byen havde udstedt bevilling efter 1695 forordningen. Dette forhold har Holst nok ikke følt sig tryg ved, da han i 1724 heder om bevilling og ydermere ønsker en kongelig bekræftelse på den. Han får det hele en måneds tid senere.

Der var åbenbart rift om at huse den danske post. Så sent som i 1721 søgte apotekeren i Roskilde om bevilling til "at holde gæsteri såvel for posten som andre rejsende", hvilket dog blev afvist, da der efter stiftamtmandens mening ikke var behov for flere gæstgiverier, da de "derværende gæstgivere kun har ringe næring".

Navnet "Hamborg Herberg" har sikkert været anvendt så længe, stedet har huset posten - altså fra 1708. Et lignende navn kendes fra Haderslev, som den agende post fra København til Hamborg også kørte igennem.

Det var Holst, der var ejer af herberget, da det sammen med det meste af Skomagergade gik op i luer ved den store brand i 1735. Han byggede et nyt hus efter branden.

I 1738 solgte Holst gæstgiveriet til Christian Ulrich Bech.