1727               Skomagergade 46
Gårdsiden

Gadekrydset

Magasinbygning

Huset fra 1931

                                                      

Gården Skomagergade 46 - senere Niels Madsens Gård - ejedes 1727 af Københavns Universitets ridefoged på goderne ved Roskilde Signeur Christen Knudsen og kaldes Knudsens Gård. Knudsen får fallit 1742 og i den forbindelse sælges husene bagude på grunden ved Bondetinget (nr. 15-17) fra. 1850 bygges gadehuset om, så stue og 1. sal flugter med hinanden. Grunden stykkes ud 1852, så der kan bygges villaer ud mod Blågårdsstræde (Således er villaen nr. 8 opført af den senere borgmester Aagaard). Samtidig købes gården af Niels Madsen, den første købmand på gården. Han dør 1876 og gården købes af købmand Viggo Thomsen. Købmand Jørgen Krog overtager ”Niels Madsens Gård” i 1909 efter svigerfaderen Viggo Thomsen. Jørgen Krogh opfører magasinhuset i gården bag købmandsgården i 1911. Han dør 1930 og året efter sælges købmandsgården til nedrivning.