Bispegods på Fyn

Bispegods

Bisp Peder Jensen Lodehat erhvervede i 1411 og 1422 spredt gods på Fyn til bispestolen i Roskilde. Dette gods fremgår også af jordebøgerne. I brevene fra Roskildegård er der imidlertid flere oplysninger om fynsk gods: 

Herred

Sogn

Byer

Gårde

Noter

Gudme

Gislev

Stenbjerg

1?

Gården hed Gammelgård og var pantsat af Hans af Bested til Niels Urne 1360. Bispestolen overtog pantet.  Brev O.38 
Bjerge

??

Sæby

4

Godset er det, som omtales i jordebøgerne, som bisp Peder købte 1411 af Peder Thorstensen Beger (g. m. Edle Ilvedssdatter) og Karine Ilvedssdatter, enke efter Jens Nielsen til Egsmose. 1422 arvede Peder Beger og hustruen Edle mere gods på Fyn (og i Jylland, uvist hvor), som de skødede til bisp Jens. Brev T.19* 

Frøstrup

1

Herstrup 

2

Voldstrup

3

Boldinge

3

*I brevene på Roskildegård i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin".