Roskildebispens gods i Jylland

Bispegods

I brevene fra Roskildegård er der spredte oplysninger om gods i Jylland. I jordebøgerne er der ikke nævnt noget om bispegods i Jylland. 

Herred

Sogn

By

Gårde

Noter

Bjerge

Rårup

Møgelkær

1

Ridderen Jacob Kalf skøder sit jyske gods til bisp Peder 1408.  Det er det hovedgårdene Kærsgård i Møgelkær, Stavsør (Rosenvold) i Stovsø og Brendstrup i Ravntoft. 1409 udstedes et vidnesbyrd om handelen på Viborg Landsting. Brev T.22. 23, 24*

Rokketorp

1

Ravntoft

1

Barnved

Barnved

1

Stovby

Rosenvold

1

Rude

Barrits

1

Gjern

Søby

Søby

2

Pantsættelse på Åbo sysselting 1337. På vegne af Niels Petersen af Refs pantsætter Niels Ebbesen Galt til Jon Rampi på vegne af Stig Andersen Hvide. Et vidnesbyrd fra 1406 bekræfter handelen.

                                                                                                                                                                       

Brev T.25, 26*

Vadsted

Vadsted

1

??

??

??

2?

Godset er bl.a. det, bisp Peder har købt 1411 af Peder Thorstensen Beger (g. m. Edle Ilvedssdatter) og Karine Ilvedssdatter, enke efter Jens Nielsen til Egsmose. 1422 arvede Peder Beger og hustruen Edle mere gods på Fyn (og i Jylland, uvist hvor), som de skødede til bisp Jens. Brev T.27*

*I brevene på Roskildegård i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin".