Bispegods i Hammer herred

Borge i området: Paddeborg

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Hammer og Toksværd med Paddeborg (Sparresholm)

                                                             

Skovkloster var ejer af gods i herredet, men der hørte også noget til Roskilde bispestol hørte en del gods i Hammer herred. De to bispehovedlen var forskellige. Toksværd var primært en hovedgård og en borg. Og Hammer len bestod af meget strøgods:

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit Z "Hammers herrit". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne.

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Hammer
Toksværd Ravnstorp 1 Dom fra 1440 om ejerforhold i forbindelse med drabssag. Det er en af Grib Jensen Jernskægs folk, der er dræbt. Brev J.2 

Nyrup (fang) 1 Strid om markskel mellem Grib Jensen Jernskæg af Olstrup og Peter Andersen Griis af Holme 1438, 1440 og 1442 går tilbage til 1410 og  pådømmes flere gange efter (senest) 1460. Grib får ret. Og dermed bispegodset, for det overtager Olstrup senere. Brev J.1, 3, 5-10 
Sværdborg Ringkilde (fang) 1

Tingsvidne på bispens ejendomsret til jorden. Knud Pilt skøder godset til Niels Ostridsen kaldet Munk 1387. Niels giver godset til sin hustru Kirsten Madsdatter som morgengave. Alligevel pantsætter han - med hendes billigelse - godset til bispen 1396 for 30 mark sølv.

Brev O.24, Z.5, 11
Vejlø Dybsø 1

Tingsvidne fra 1490  på bispens ejendomsret til jorden. 

Brev O.25  
Redstrup 1

Henning Iversen af Harrested pantsætter 1386 sit gods til Peder Basse af Tybjerg for 12 mark sølv. Godset ender senere under bispen.

                                                                                                                                                                                  

Brev Z.6

Nestelsø Sønder Tved 1

Eskild Krag pantsætter 1336 sit gods til Gøde Mogensen for 11 mark sølv. 

                                                                                                                                                                                            

Brev Z.3

Kirkernes bispetiender blev afregnet, uden at det vides, hvor det skete:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Hammer Olstrup ?
Risby ?
Vejlø ?
Nestelsø ?
Mogenstrup ?
Bøgesø ?
Hammer ?
Egesborg ?
Kinge ?
Lundby ?
Sværdborg ?
Kastrup ?
Toksværd Bispens Toksværd len