Dragsholm len i Tuse herred

Borge i området: Dragsholm

Bispegods

Dragsholm borg

Dragsholm gods

Tuse herred

Gods i herredet

Hovedgårde: Dragsholm

                                                          

Under Roskilde bispestols stærkeste borg, Dragsholm på grænsen mellem Skippinge og Ods herred, hørte gods i Ods, Skippinge, Tune, Ars og Merløse herreder. I Tuse herred hørte meget gods og mange bispetiender direkte under Dragsholm:

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Tuse Dragsholm Allerup 1   - - - Tuse
Kundby Kundby 1 Skøde til bispesædet udstedt af Grethe, enke efter ridder Henneke Moltke til Torbenfeldt. Brev Q.4 

Kundby

Torslunde 3   - - -
Arnakke 1 Kan være noget af det gods, Tyge Rud pantsatte 1348.  Brev Q.11 
Jyderup Jyderup 1   - - - Jyderup
Hjembæk Hjembæk 1   -                                                                                                                                                            - - Hjembæk
Ågerup 1 Barnum Eriksen af Ågesholm fraskriver sig sine rettigheder til godset her 1374. Brev Q.7
1 Hans Hasenberg skøder gården til bisp Jens 1330.  Brev Q.15
Gislinge Gislinge 1 Kan være noget af det gods, Tyge Rud pantsatte 1348.  Brev Q.11  Gislinge
Udby Udby  0 Kirketiende.    Udby
Hørby Hørby  0 Hørby
Hagested Hagested  0 Hagested
Svinninge Svinninge  0 Svinninge
Bjergby Bjergby  0 Bjergby
Mørkøv Mørkøv  0 Mørkøv
Skamstrup Skamstrup  0 Skamstrup