Helligkorsalter i Hammer herred

Helligkorsalter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                                       

Godset ejet af Helligkorsalteret i Hammer herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Hammer Lundby Lundby 1 Noget af det gods, bisp Jens Pedersen gav altret. Dette gods er ikke nævnt i jordebogen 1568.
Rønnebæk Rønnebæk 1