Skt. Katrines ældre alter i Skippinge herred

Skt. Katrines ældre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Skippinge herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Skippinge Føllenslev Egemarke 1

 -