Skt. Lucius' alter i Sømme herred

Skt. Lucii alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                     

Godset ejet af Skt. Lucius' Alter i Roskilde fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Skt. Dionysii Roskilde 1

Noget af grundlæggelsesgodset fra Peder Nielsen Jernskæg. Godset her står ikke i jordebogen 1568. En gård med en toft og et stort stenhus.