Agnetegods i Slagelse herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

                                                       

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 2 gårde i daværende  Slagelse herred (i dag ligger gårdene i Vester Flakkebjerg herred) fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

174

Skørpinge (nu Flakkebjerg herred) Før 1406 Blev i 1406 bortforpagtet sammen med Fuglede (184-93). Mageskiftedes 1558 med Antvorskov kloster for gård i Eggeslevmagle.

175

Lundby (Tjæreby sogn, nu Flakkebjerg herred)   Lå øde.