Lille Valby

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Ågerup

Valbyerne

Store Valby

                                                     

De fleste af sognets gårde lå i Store Valby og i  Lille Valby, der ca. 1300 kaldes Walby wæstræ. Lille Valby  har på målebordsbladet fra 1899 kun 3 gårde, og en af disse må være den Bistrup Ladegård, som ikke er nævnt i jordebøgerne, men kendes fra breve.. Også her må der regnes med, at enkelte gårde kan være flyttet ud fra småbyerne.

Ved matriklen 1682 var der i Lille Valby 3 gårde, 3 huse og 48 tdr. hartkorn. Matrikelkortet fra 1805 til venstre viser de tre gårde. En af gårdene i Lille Valby er den ret store Bistrup Ladegård (formodentlig nr. 1)  en anden hører under Nybølle så den tredje kan være ærkedegnens eller Mariabilledets på oversigten over gods. En ladegård forudsætter en del undergårde. 

Men det må i så fald være dem, der ligger i Ågerup. Alt i alt ser det ud som om, at de fleste gårde i sognet, hvis ikke dem alle sammen, har været ejet af kirkelige institutioner i Roskilde.