Store Valby

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Ågerup

Valbyerne

Lille Valby

                                                                    

De fleste af sognets gårde lå i Store Valby, der omtales 1257 som Walby Østre, og i  Lille Valby. Ved matriklen 1682 var der i Store Valby 9 gårde med 72 tdr. hartkorn. Store Valby har på målebordsbladet fra 1899 6 gårde. Også her må der regnes med, at enkelte gårde kan være flyttet ud fra småbyerne.

Det meste kirkegods i sognet ligger i Valbyerne, og heraf ligger 3 i Lille Valby. Gårdstallet kan tælles på matrikelkortet til venstre fra 1805. Der er yderligere 5 Roskildeejede gårde i Valbyerne, hvilket så må være i Store Valby, hvor der har været 6 gårde i alt. Der er altså en enkelt gård plus evt. udflyttede, som ikke er blandt de allerede nævnte. Der kendes ikke hverken selvejergods eller adelsgods i sognet, men der kan være tale om krongods.

Alt i alt ser det ud som om, at de fleste gårde i sognet, hvis ikke dem alle sammen, har været ejet af kirkelige institutioner i Roskilde.