Store og Lille Valby

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Ågerup

Store Valby

Lille Valby

                                                                    

Sognet Ågerup lå i den del af Sømme herred, der 1970 blev til Gundsø Kommune og 2004 efter en vejledende folkeafstemning gik sammen med Roskilde. Ågerup er sognets kirkeby. Men der lå faktisk flere gårde i Store Valby og i  Lille Valby. Godset i de to Valbyer i middelalderen ses her:

Antal gårde Ejerforhold Store og Lille Valby 1568
En stor gård i Lille Valby hedder Bistrup Ladegård, men bispegods i sognet er der ikke et ord om i jordebøgerne.
Ærkedegnedømmet ejede 1 gård i Valby
Nybølle præbende ejer 1 gård i Lille Valby
Portionen Valby ejer 1 gård i Store Valby. Også her kan man undre sig over, at portionen har navn efter Valby. En forklaring kunne også her være, at der er tale om en meget lille portion, som man så har opkaldt efter nærmeste gård set fra Roskilde. Det er dog lidt sværere end, når det gælder Ågerup, for portionen havde 4 gårde i Reerslev, så den skulle nok have haft navn efter sidstnævnte.
Sakristanens procuratorium ejer 1 gård i Store Valby.
 Mariabilledets Alter ejer 1 gård i Valby
Paul Apostlens Alter ejer 1 gård i Store Valby.
Skt. Agnete Kloster ejer 1 gård i Store Valby
Det meste kirkegods ligger, som det fremgår, i Valbyerne, og en af gårdene i Lille Valby er den ret store Bistrup Ladegård, en anden hører under Nybølle så den tredje kan være ærkedegnens eller Mariabilledets. Der er yderligere 5 Roskildeejede gårde i Valbyerne, hvilket så må være i Store Valby, hvor der har været 6. Der er altså en enkelt gård plus evt. udflyttede, som ikke er blandt de allerede nævnte. Der kendes ikke hverken selvejergods eller adelsgods i sognet, men der kan være tale om krongods.

Alt i alt ser det ud som om, at de fleste gårde i sognet, hvis ikke dem alle sammen, har været ejet af kirkelige institutioner i Roskilde.