Hvedstrup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Herringløse

                                                                    

Landsbyen Hvedstrup lå i den del af Sømme herred, der 1970 blev til Gundsø Kommune. Dermed sagde Hvedstrup farvel til Fløng, som man indtil da havde været i kommune med. Fløng gik til Høje Tåstrup. 2004 gik Gundsø kommune sammen med Roskilde i forbindelse med kommunalreformen. Hvedstrup er nævnt første gang ca. 1370 som Hwætherstorp. Herringløse ligger i sognet.

Antal gårde Ejerforhold Hvedstrup 1568
Fadeburet i Roskilde fik både kirke- og bispetiende 
Kristi Legemes Alter ejer 1 gård  i Hvedstrup

Herringsløse var større end kirkebyen Hvedstrup, så at der nævnes flere gårde i Herringsløse end i Hvedstrup.

Ved matriklen 1682 var der i Hvedstrup 8 gårde med 49 tdr. hartkorn. Hvedstrup er på både målebordsbladet fra 1899 og matrikelkortet fra 1805 til venstre en mindre landsby. Der er her kun 6 gårde, hvoraf nr. 1 er præstegården. Der må være flyttet 2 gårde ud ved udskiftningen. Kun en af gårdene har en kendt ejer i middelalderen.