Herringløse

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Hvedstrup

                                                                    

Landsbyen Hvedstrup lå i den del af Sømme herred, der 1970 blev til Gundsø Kommune. Dermed sagde Hvedstrup farvel til Fløng, som man indtil da havde delt kommune med. Fløng gik til Høje Tåstrup. 2004 gik Gundsø kommune sammen med Roskilde i forbindelse med kommunalreformen. Hvedstrup er nævnt første gang ca. 1370 som Hwætherstorp. Herringløse nævnes 1257 som Haeringalofae (1376 Herdingeløsæ).

Antal gårde Ejerforhold Herringløse 1568
Bispens fadeburBistrup ejede 4  gårde i Herringløse
Ærkedegnedømmet ejede 3 gårde i Herringløse
Stenløse præbende ejer1 gård i Herringløse
Kildebrønde præbende ejer 2 gårde i Herringløse
Hersted præbende ejer også 1 gård i Herringløse
Portionen Herringløse ejer 2 gårde i Herringløse
Vor Frue Alter ejer 4 gårde i Herringløse
Frue Kapel ejer 1 gård i Herringløse
Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård i Herringløse.
Ved matriklen 1682 var der i Herringløse 24 gårde, ingen huse og 159 tdr. hartkorn. Herringløse er på både målebordsbladet fra 1899 og matrikelkortet fra 1805 til venstre en stor landsby. Den var større end kirkebyen Hvedstrup, så at der nævnes flere gårde i Herringsløse end i Hvedstrup kan forklares. På målebordskortet er der 9 gårde, på matrikelkortet 11, men der må være flyttet mange ud ved udskiftningen, måske 13. På oversigten over gods er der så en del gårde, der ikke er talt med.  Der er ingen tvivl om, at kirkelige institutioner ejede alle gårde her i sognet.