1085                Tjæreby
Tjæreby på landkort

Landsogne

Brugsstørrelser

Matrikel 1806

Gårde i dag

 

 

                                                                

Tjæreby nævnes allerede 1085 (Tiarby). Byen hører til Vor Frue Landsogn. Ved matriklen 1682 var der i Tjæreby: 15 gårde, ingen huse og 120 tdr.  hartkorn. Den udstykkes 1799. Største gård var siden Grydebjerggård (12,9 tdr. hartkorn), næststørste Lyngebæksgård (12,4 tdr. hartkorn). 

Antal gårde Ejerforhold
Skt. Laurentii kirke i Lund ejede i 1460-erne en gård 
15 herrers procuratorium ejer 1  gård.
Vor Frue Kloster i Roskilde og fik også bispetienden af sognet.