Gyrstinge
                   
 
                           
                             
            Sjællandske slægter              
   
 
 
 
                   
      Ole Gyrstinge   ~ NN                
      i Gyrstinge ?                    
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
   
 
     
 
                   
      Jens Gyrstinge  ~ Karen Henriksdatter  Andreas Olesen                
      til Ås, Øster Egede (Kikebusch ?) Ejede gård i Gyrstinge                
          Landsdommer Sjælland     Afhændet til Roskildebispen                
      Lejer gård af Antvorskov     † efter 1416                
      Kendt 1378 † 23/3 1419                        
         
                   
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                           
 
   
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
       
    Morten Jensen  ~ Kirsten Pedersdatter    Anne Jensdatter ~ Sivert Lauridsen   Anders Jensen ~ Marine Nielsdatter Navne Jensen
      til Hastrup 1420 Gyldenstjerne til Ås, Øster Egede Blå til Ås, Øster Egede af Torup Biskop i Odense
      1445 del i Kragerupgård *         Landsdommer Sjælland til Orebygård     Landsdommer Sjælland Levede 1454 Del i Kragerupgård *
      Rigsråd     Kendt 1420 † efter 1449     Kendt 1420 † efter 1449        
      Lensmand Kalundborg                        
      † ca. 1447                        
                                 
          *Skellebjerg, Løve herred                      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Oluf Mortensen   ~                                          Johanne Iversdatter  Jens Mortensen        Folmer Mortensen Birgitte Andersdatter ~ Per Låle    
      til Korsøgård, Hastrup (1467) Lange af Korsøgård og Hastrup (1448) til Kragerupgård til Ås, Øster Egede Nævnt 1458    
      & Kragerupgård til Kjølbygård Pantsatte gods til Antvorskov Pantsatte gods til Antvorskov Levede 1490        
      Rigsråd     † efter 1457 Nævnes 1460            
      Del i Kragerupgård 1468-96*                        
     
Landsdommer Nørrejylland
                       
      † 1508                        
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Folmer Olufsen  ~   NN Niels Olufsen Anne Olufsdatter ~ Peder Skram Birgitte Olufsdatter ~ Henrik Vind
       til Hastrup      til Hastrup 1513  til Hastrup Fasti † efter 1549  til Rønshave
      † 1520     † efter 1513 & Kragerupgård 1520 til Voldbjerg        
                  * ca. 1480 † før 1529            
                                 
                                 
                                 
       
 
                       
      Slægtens sidste mand                        
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                          Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa