1100      Allehelgens rundkirke
Forstørrelse
Farvelagt tegning
Bornholmske kirker
Allehelgens Kirke

                                                     

Allehelgens Kirke var oprindeligt en rundkirke. De fleste oprindelige danske rundkirker som dem på Bornholm var både kirker OG forsvarsværker. Som vist her. Forbilledet for de danske rundkirker skal søges i Polen og Bøhmen, lande, som der på opførelsestidspunktet under kong Niels var mange forbindelser til. Således var Niels' søn Magnus gift med Richiza, en datter af den polske hertug Boleslaw III. Krzyvovsty. Magnus eller Niels kan være kirkens bygherre, men det kan også være en af de stormænd, der fulgte dem på rejserne mod øst.

Kirken var bygget af frådsten, skibet var cirkelformet med en rundpille i midten. Mod øst var der bygget et trekvartcirkulært kor til skibet.

Allehelgens Sogn havde områder uden for byen. Darup hørte til sognet. Det kom senere til at høre under Vor Frue Landsogn.

Sidste gang, Allehelgens Kirke nævnes, er i 1539, og det siges udtrykkeligt, at den er nedlagt.