1100          Skt. Olai Kirke
Skt. Olai Kirkes ruin
Signet med kirke, der ligner
Tveje Merløse Kirke

Model af kirken

Nedrivning af kirken

                                                              

Skt. Olai Kirke er bygget af frådsten og er med sine to tårne en minikopi af frådstensdomkirken. Der findes også et par andre minikopier i Roskilde Stift, nemlig kirken i Fjenneslev og først og fremmest kirken i Tveje Merløse ved Holbæk (det er faktisk den uden kor og apsis, som er afbildet her). Begge er sikkert bygget af Asser Rig af Hvideslægten, Absalons far. Kirken i Tveje Merløse ligner meget det segl, domkirken havde, hvor der er et billede af frådstenskirken. Skt. Olai er som de andre nævnte kirker bygget af en stormand, men vi ved ikke, hvem han er.

Det oprindelige tag kan have været af bly, hvilket var det almindeligste. Men træspån, strå eller halm kan også have været  brugt. Først fra 1100-tallets midte dukker tegltag op - og de fleste kirker får i de følgende år deres gamle tage udskiftet med tegl.